FAQ: TPMS-system

Kaj je TPMS?
Za katera vozila velja Uredba EU o TPMS?
Kakšen je namen Uredbe o TPMS?
Kako deluje sistem TPMS?
Kako lahko preverim, ali ima moje vozilo sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki je skladen z Uredbo EU?
Koliko stanejo sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah?
Ali lahko v prihodnje sam menjavam pnevmatike?
Kako se nadzoruje skladnost z Uredbo?

 Kaj je TPMS?

TPMS je kratica za Tyre Pressure Monitoring System oz. sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

 Na vrh strani >>Za katera vozila velja Uredba EU o TPMS?

V skladu z Uredbo EU št. 661/2009 morajo imeti sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) vsa vozila, ki so bila homologirana po novembru 2012, in vsa nova vozila, prodana po novembru 2014. Uredba ne velja za lastnike starih vozil, kar pomeni, da če vozilo ni imelo sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah, ko je bilo prvič registrirano za uporabo v prometu, vam takšnega sistema tudi ni treba vgraditi pozneje. 

 Na vrh strani >>Kakšen je namen Uredbe o TPMS?

Nova uredba je namenjena izboljševanju prometne varnosti in obvladovanju porabe goriva. Tlak v pnevmatikah ima velik vpliv na vodljivost vozila in na dobo uporabnosti pnevmatik.

 Na vrh strani >>Kako deluje sistem TPMS?

Kot je razvidno že iz njegovega imena, je sistem namenjen nadzoru tlaka v pnevmatikah, s čimer se zmanjšujejo emisije vozil in povečuje varnost. Sistem obvesti voznika, če je tlak v pnevmatiki več kot za 20 % manjši od vrednosti, ki je predpisana za vozilo in tip pnevmatike, in najpozneje takrat, ko se tlak v pnevmatiki zmanjša pod 1,5 bar. Voznik lahko tako pravočasno ustavi in se izogne potencialno nevarni situaciji.

Sama Uredba EU ne predpisuje tega, ali mora biti sistem TPMS aktivne izvedbe (ločeni senzorji tlaka v posameznih pnevmatikah) ali pasivne izvedbe (kjer sistem ABS vozila analizira spremembe vrtilne hitrosti koles). Najpomembneje je, da sistem izpolnjuje vse zahteve Uredbe EU. Proizvajalci se sami odločijo, kakšen sistem bodo vgradili v svoja vozila.

 Na vrh strani >>Kako lahko preverim, ali ima moje vozilo sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki je skladen z Uredbo EU?

Ali je vgrajen takšen sistem, lahko najenostavneje preverite tako, da ugotovite, kdaj je bilo vozilo izdelano (glejte razdelek "Za katera vozila velja Uredba EU o TPMS?") in ali je na armaturni plošči ustrezna opozorilna lučka. Če na armaturni plošči zasveti posebna lučka TPMS, ko obrnete kontaktni ključ, vozilo najverjetneje ima sistem, ki je skladen z Uredbo EU. Ko vključite kontakt, centralni računalnik vozila preveri delovanje sistema. Če je tlak v pnevmatikah pravilen in sistem deluje brezhibno, opozorilna lučka ugasne par sekund po tem, ko vključite kontakt. Simbol TPMS na armaturni plošči izgleda takole:

 Na vrh strani >>Koliko stanejo sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah?


Vozila, za katera velja Uredba EU, so tovarniško opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, njegova cena pa je že vključena v nabavno ceno vozila. Če ima vozilo aktiven sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (torej je v vsaki pnevmatiki poseben senzor za tlak), mora lastnik vozila dokupiti posebne senzorje za zimske pnevmatike, da bo sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah deloval tudi pozimi.

Na trgu so na voljo senzorji zelo različne kakovosti in cene. Največji proizvajalci senzorjev so trenutno v ZDA, Evropi in Aziji, v njihovi ponudbi pa so izdelki za prvo in naknadno vgradnjo. Cenovni razpon senzorjev na trgu je danes €50–250/kos.

 Na vrh strani >>Ali lahko v prihodnje sam menjavam pnevmatike?


Sezonske menjave letnih in zimskih pnevmatik lahko še vedno opravljate sami, saj se način demontaže in montaže pnevmatik zaradi senzorjev ne spremeni.

Dobro pa je vedeti, da lahko po sezonski menjavi pnevmatik ostane prižgana opozorilna lučka TPMS, če je vozilo opremljeno s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah (to še posebej velja za aktivne sisteme, kjer ima vsaka pnevmatika svoj senzor). Do tega lahko pride npr. zato, ker centralni računalnik vozila po sezonski menjavi pnevmatik zahteva izvedbo operacije ponovnega učenja novih senzorjev s pomočjo diagnostičnega orodja. V tem primeru vam priporočamo, da se za pravilno delovanje sistema za nadzor tlaka obrnete na strokovnjake. 

Trenutno velja, da večina novih vozil sama zazna nove senzorje, centralni računalnik pa samodejno ponastavi napako po približno 15–20 minutah vožnje.

 Na vrh strani >>Kako se nadzoruje skladnost z Uredbo?

Trenutno velja, da vozilo z nedelujočim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah (sveti opozorilna lučka TPMS na armaturni plošči) ne opravi tehničnega pregleda.

  Na vrh strani >>