Preverjanje stanja vozila

 

Stanje vozila je v neposredni zvezi z njegovo varnostjo in učinkovanjem na okolje. Pregled stanja vozila vam pove, v kakšnem stanju je vaš avto; kakršnekoli težave lahko hitro odpravimo, včasih kar sproti.  Pred popravili najdenih napak vam bomo pripravili oceno stroškov.

Opis storitev:

  • Dobili boste zanesljivo splošno sliko stanja vašega vozila in seznam vseh potrebnih vzdrževalnih del ali popravil, saj pregled opravimo zelo temeljito.
  • Prejeli boste poročilo o pregledu vozila. Na podlagi tega poročila bomo predlagali vzdrževalna dela ali popravila. Brez vašega soglasja se jih ne bomo lotili.
  • Če svoj avto redno dajete v preverjanje stanja, majhne napake ne bodo nikoli prerasle v draga popravila.